Over Sympany

Sympany is een sociale onderneming. Wij vinden het belangrijk dat mensen bewust omgaan met hun kleding. Onze rol in de textiel waardeketen is het inzamelen van kleding via gemeente containers. We verwerken en verkopen de gesorteerde textiel met als doel de opbrengst te investeren in textiel gerelateerde ontwikkelingsprojecten in Angola, DR Congo, Malawi en India. Sympany biedt mogelijkheden aan kansarme mensen binnen de textiel sector om hun zelfredzaamheid te verbeteren op een duurzame wijze.

De opbrengst uit kleding is echter niet genoeg om onrechtvaardigheid in de keten tegen te gaan. Kom samen met ons in actie en draag bij aan projecten in de armste gebieden ter wereld. Be the Collective Force!