Werken aan de waardeketen

In de projecten die Sympany steunt staan duurzaamheid en zelfredzaamheid centraal. De landen waar wij de focus op leggen zijn Angola, DR Congo, India en Malawi. Onze projecten en projectpartners worden zorgvuldig uitgekozen aan de hand van diverse selectiecriteria. 

Wij richten ons hoofdzakelijk op projecten die de textiel waardeketen verbeteren en verduurzamen. Sympany richt zich op drie specifieke thema’s, te weten textiel, beroepsopleidingen en economische ontwikkeling.

  • Textielindustrie: projecten met een focus op de verbetering van arbeidsomstandigheden en de naleving van mensenrechten van textielarbeiders. Het doel is verbetering van hun levensonderhoud en zelfredzaamheid.
  • Beroepsonderwijs: vakopleidingen en – cursussen met een sterke focus op ondernemerschap en zelfredzaamheid. Met name opleidingen gericht op textiel, kleding en mode design. Cursussen moeten in overeenstemming zijn met de behoeften van de (lokale) bedrijven en instellingen.
  • Economische ontwikkeling: projecten die ondernemerschap stimuleren. Bij voorkeur textiel gerelateerd. De economische ontwikkeling wordt ook nagestreefd in de bestaande publieke private partnerschappen in de agrarische waardeketen projecten die Sympany uitvoert.

 

 Wil je meer weten over de projecten, neem contact op.